internationals

Logowanie

Strefa kontaktowa

BIURO PROJEKTU:
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARLEG” S.A.

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 LEGNICA,
tel. 076/ 862 27 77,
076/ 852 30 15,
076/ 862 35 22

 www.innowacyjnypomysl.eu,
ip@arleg.eu
Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Stroński wew.320.